Reinier Bavinck - Veelzijdig in muziektheater

CSS Sprite Buttons Css3Menu.com

Workshopaanbod 

1. Inzingers en energizers

We kennen het allemaal, je komt net binnengesneld als de koorrepetitie begint maar bent er met je hoofd nog niet helemaal bij. Of, na een tijd intensief repeteren ervaar je een “inzakmoment”. Deze workshop bied je een manier om weer nieuwe energie op te doen. Ook het groepsgevoel krijgt een nieuwe impuls met behulp van vele leuke en originele oefeningen. Door ze regelmatig toe te passen krijgt het koor een betere focus en verbinding, wat de koorklank en uitstraling ten goede komt.

2. Stemwerk

Vaak is er in de koorrepetitie voor stemvorming maar weinig tijd. Sommige koorzangers vinden het ook niet zo leuk en werken liever aan het repertoire. In deze workshop ervaar je dat werken aan de stemvorming ook heel leuk kan zijn. Juist wanneer je dat met z’n allen tegelijk doet. Met behulp van originele en effectieve oefeningen wordt het vocale - en muzikale niveau van het koor verbeterd.

3. Koormetamorfose

Bij veel koren is het besef doorgedrongen dat hun concert ook qua presentatie wat te bieden moet hebben. Er wordt veel geëxperimenteerd met het variëren van opstellingen, soms ook met choreografieën. Maar niet zelden wordt voorbijgegaan aan de basis van een goede presentatie: lichaamsbewustzijn en de verbinding van tekst, intentie en beweging. Door gerichte oefeningen en het trainen van vaardigheden wordt in deze workshop gewerkt aan de uitstraling van het koor. Reinier kan de workshops in overleg op maat maken voor het koor.